Toscana

Matera

Uffizi

Le Alpi

Napoli

Pasta italiana

Venezia

Roma

Szórakozva tanulni – nyelvkönyvajánló és interjú

Ma egy interjúval várjuk a kedves olvasókat, hiszen néhány éve – legnagyobb örömünkre – ismét megjelent egy újabb kiadvány a piacon, amely a nyelvtanulókat segíti az olasz nyelvtan rejtelmei között való eligazodásban.

A könyv szerzője – akinek nevéhez már számos más, általunk is jó ismert és sokat forgatott kiadvány kapcsolódik – dr. Szabó Erzsébet Mária szinkrontolmács, szakfordító és nyelvtanár, aki korábban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen oktatott. Vele beszélgetünk ma a hivatásáról és legutóbb megjelent könyvéről.

Kedves Erzsébet! Az életrajzában bukkantunk rá egy részletre, mely számunkra magyarázza egy kicsit az Olaszország iránti szenvedélyét – nevezetesen, hogy 1971-1982 között Rómában élt, és így jónéhány évig olasz iskolába járt. Mesélne nekünk néhány mondatban erről az időszakról? Milyen volt Olaszországban gyereknek lenni, és hogyan sodorta vissza az élet Magyarországra?

Olaszországban nagyon szerettem iskolába járni, mivel az olasz iskolákban nagyon jó a légkör: a tanulók sok kreatív és gondolkodtató feladatot kapnak, amiket vagy önállóan, vagy sokszor kis csoportban, közösen oldanak meg. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy az olasz diákok többet tudjanak meg a világról és képességeik jobban fejlődjenek, mint amikor csupán a tankönyveket kell bemagolni és ezt a száraz tudásanyagot gépiesen visszamondani a tanároknak.

A középiskola első három évét Rómában jártam egy reál gimnáziumban, ahol kiváló tanárainknak köszönhetően sokrétű és alapos ismereteket szereztünk, és ahol a tanulás óriási örömöt jelentett számomra. Ezután hazajöttem, és Budapesten érettségiztem, egy szintén kiváló gimnáziumban, ahonnan sikeresen felvételt nyertem az ELTE olasz-latin szakos tanári szakára.

A drszabo.hu oldalon, mely az Ön hivatalos oldala, láthatjuk, hogy az említett könyv, az Olasz tesztek társalgási témakörök szerint már nem az első kiadvány, ami az Ön nevéhez fűződik. Azonban a korábbiak nem annyira a kezdő nyelvtanulóknak szólnak. Az Azienda Italia a magasabb szintű, olasz gazdasági szaknyelvi tudásra áhítozóknak segítség, a Magyar-Olasz társalgás pedig a legalapvetőbb mondatokat gyűjti egy csokorba. Hogyan jött az ötlet a nyelvvizsga-tesztekhez? Ez egy, a korábbiakhoz képest más megközelítésű kiadvány – és hiánypótló is.

Az Olasz tesztek társalgási témakörök szerint c. nyelvkönyvben két olyan dolog  összekapcsolásáról van szó, amit saját nyelvtanulási gyakorlatom során éltem meg, és amiről ezért azt gondoltam, hogy másoknak is segítség lehet.

Ami a társalgási témaköröket illeti: mindenki szeretne minél hamarabb megtanulni társalogni idegen nyelven, hiszen azért tanulunk nyelvet, hogy tudjunk más népekkel kommunikálni.

Ez bizony nem könnyű feladat, mert nagyon sok téma van, azoknak pedig megvan mindegyiknek a maga saját speciális szókincse, nyelvi fordulatai, állandó szókapcsolatai. Ezeket többnyire memorizálni kell – sajnos a megtanulásuk nem megy másképp, mivel nem mindig felelnek meg sem a logikának, sem a nyelvtani szabályoknak. „Azért kell így mondani, mert az olaszok így mondják.” Ha a nyelvtanuló ezeket a szavakat, kifejezéseket megtalálja témánként összegyűjtve, az nagy segítséget jelent számára. Ezért törekedtem a 13 társalgási témakör mindegyikéhez kiválasztani 100-100 olyan nyelvi elemet, amiről azt gondolom, hogy fontos ismerni ezeket – és amiről hosszú nyelvtanári gyakorlatom során úgy láttam, hogy a magyar diákoknak nehézséget okoz megtanulni.

Fontosnak tartottam továbbá néhány olyan országismereti elemet is bevenni a tesztekbe, mint pl. „confetti”, „l’acqua alta” vagy „Autostrada del Sole” – amik gyakran előfordulnak az olaszok beszélgetéseiben.

Másik alapeleme a könyvemnek a feleletválasztós teszt. Különféle nyelvi-nyelvtani tesztek kitöltése a nyelvtanulók mindennapos gyakorlatának és a nyelvvizsgára való felkészülésnek a megszokott része minden idegen nyelv esetében. Teszteket kitölteni az első alkalmakkor még érdekes és akár izgalmas is lehet, de amikor valaki már a több századik tesztkérdésre válaszol, szerintem a dolog már unalmassá válik. Én legalábbis így vagyok ezekkel a tesztekkel.

Azt gondoltam ezért, hogy ha a tesztkérdésekből és az azokra adott helyes válaszokból plusz tudást is szerezhet a diák – mint mondjuk egy adott társalgási szituációban gyakran használt főnév, melléknév, ige, vagy egy állandó szókapcsolat, amit az olaszok ott és akkor szinte kötelező jelleggel használnak, nos, akkor megvan, miért gondoltam, hogy hasznos és érdekes lesz a társalgási témákat tesztekbe illeszteni, mintegy „2 az 1-ben” módon.

Az interjú a kép után folytatódik!

Dr. Szabó Erzsébet Mária

 

A honlapon megismerkedhetünk az eddig megjelent kiadványaival. A most témaként választott tesztkönyvhöz tartozik egy interaktív DVD melléklet is, amely a szóbeli felkészülésben, a szövegértésben is sokat segít. Milyen tapasztalatai vannak a szövegértési nehézségek tekintetében az oktatói pályáján megfigyeltek szerint?

A magyar diákoknak azért nehéz megérteni a beszélt olasz köznyelvet, mert az olaszok – mint köztudott – nagyon gyorsan beszélnek. Ezért fontos, hogy a nyelvtanulók ne csak „mesterséges”, azaz lelassított, plusz kifejezetten a nyelvtanulóknak szánt tiszta, tagolt és jól artikulált olasz beszédet halljanak, hanem megismerkedjenek a mindennapokban beszélt olasszal is: az interaktív DVD-n található 17 rövidebb-hosszabb eredeti tévériport mind erre szolgál. Az olasz gasztronómiáról, a környezetvédelemről, technikai újdonságokról és az egészségmegőrzésről szóló videók szövegét leírtam, és mivel a felirat be- és kikapcsolható, a nyelvtanuló sokféleképpen tud gyakorolni. A videókhoz ezen felül nyelvi, nyelvtani és szövegalkotási gyakorlatok kapcsolódnak, amiket csak a videók alapos megértése után lehet helyesen megoldani. Az írásos gyakorlófeladatok a könyvben találhatók, a válaszok a DVD-n.

A könyv megírása mellett Ön az olasz nyelv elkötelezett oktatója is egyben. Az olaszoktatás mellett milyen kutatások képezik a munkáját, és hogyan illeszkedik ez a kiadvány a kutatói mindennapjaihoz?

Amióta a számítógépek a nyelvoktatásban is szerepet kaptak, elkötelezett híve lettem a CALL – Computer Assisted Language Learning, azaz a számítógéppel segített nyelvtanulásnak. A számítógép természetesen nem helyettesíti sem azt a mindennapi fáradtságos és kemény munkát, amit a nyelvtanulás jelent, sem a nyelvtanárt – ahogy ezt sokan  tévesen gondolják – , viszont nagyban tudja támogatni a nyelvtanulót a gyakorlásban, illetve érdekesebbé és szórakoztatóbbá teszi azt. Kutatásaim során azt láttam, hogy a diákok a világon mindenhol szívesen és örömmel tanulnak nyelvet a számítógéppel, ezért határoztam el, hogy kidolgozok egy modern, sokszínű, interaktív tananyagot az olaszul tanuló magyar diákoknak.

Végezetül szeretnénk kérni Öntől, mint a szerzőtől egy rövid ajánlást az Olasz tesztek társalgási témakörök szerint interaktív DVD melléklettel című kiadványához!

A 13 társalgási témakörben 1300 tesztkérdést tartalmazó könyvet ajánlom szókincs bővétésére és nyelvtani gyakorlásra, a DVD-t pedig hallás utáni szövegértés és a szóbeli produkció fejlesztésére. Középhaladó és haladó nyelvtanulók önálló tanulásra is használhatják, a kötet végén található szószedet pedig kezdőknek is hasznos lehet a társalgási témakörök szókincse egy részének megtanulására.

Nagyon köszönjük, hogy időt szakított ránk, és válaszolt a kérdéseinkre!

Nagy örömünkre szolgál, hogy újra egy igazi, „olaszosoknak” szóló kiadvány vált hozzáférhetővé, hiszen a tapasztalataink szerint sokszor igen nehézkes a nyelvet kedvtelésből tanulók számára minőségi tananyagot beszerezni. Reméljük, minél több lelkes olaszul tanuló fogja haszonnal forgatni dr. Szabó Erzsébet Mária Olasz tesztek társalgási témakörök szerint c. könyvét.

A könyvet szinte minden nagyobb online könyvkiadó felületén meg lehet rendelni – de bátran keressék a nyelvkönyvek között a könyvesboltok polcain is.

Kellemes időtöltést és hatékony tanulást kívánunk minden olasz nyelvet választó nyelvtanulónak!