Toscana

Matera

Uffizi

Le Alpi

Napoli

Pasta italiana

Venezia

Roma

Santa Rita és története

Több helyen olvashatunk Szent Ritáról, de ismerjük-e tényleg az ő történetét?

A középkorban élt későbbi szent legendái egy majd’ mindennapi életet tárnak elénk, csak ahogy az már lenni szokott, jó pár csavarral fűszerezve. 1381-ben született egy olyan család gyermekeként, akik a pápa- és császárpártiak közötti ellentétekben aktívan és tevékenyen részt vettek. Kisgyermek korában a kor szokásaival szembemenve megtanították a Margheritát (akit később mindenki csak Ritának hívott) írni és olvasni, így a nők körében szokatlan műveltségre tehetett szert.

Santa Rita da Cascia

Santa Rita da Cascia

Az első, hozzá kapcsolódó csodatétel pár napos korára tehető, amikor is a szülei munkavégzés közben egy kis kosárban egy fa alá tették le a csecsemőt. Fehér méhek gyülekeztek körülötte, amit egy arra járó, s éppen a kezén sérült gazda látott meg. Első gondolata volt, hogy a kisgyermek fölül a méheket elkergesse, s a művelet közben hogy – hogy sem, a sérült keze egyszeriben meggyógyult. (A méhek egyáltalán nem bántották egyébként a kisded Ritát, mézet hordtak a szájába táplálékul.)

A másik legenda Szent Rita halálához kapcsolódik. Miután a szent elhunyt, egy asztalos látogatta meg a holttestet, akinek lebénultak a kezei, és nem tudott már dolgozni. Szent Ritát látva így sóhajtott fel: ‘Bárcsak tudnám használni a kezeimet, hogy egy szép koporsót készíthessek neki!’ S láss csodát, az asztalos meggyógyult, kezeit újra használni tudta.

Szent Rita urnája

Szent Rita urnája

Szent Rita élete azonban korántsem volt móka és kacagás. Szülei a korszellemnek megfelelően tizenéves lánykaként adták hozzá Paolo di Ferdinando Mancini-hez, aki egy híresen agresszív nemesember volt. A házasságból két gyermek született – egyes források szerint ikrek. A férjet különféle kétes ügyletei végett meggyilkolták – Rita tudta is, kik voltak az elkövetők. Még mindig fiatalon, 30-as éveiben egyedül maradt a fiaival, akiknek feltett szándéka volt, hogy véres bosszút álljanak apjuk gyilkosain. Rita azt mondta, inkább látná meghalni fiait, minthogy végigvigyék szörnyű tervüket – a fiai hamarosan megbetegedtek és a betegségbe bele is haltak…

A családi tragédiát követően Rita szeretett volna kolostorba vonulni, de özvegyi státusza és férje családjának haragja miatt sok nehézség állt előtte. Végül befogadták és így a hitnek tudta szentelni élete hátralevő részét. A kolostor tagjaként halt meg 1447-ben, május 22-én. Halálos ágyához a szülői házából származó rózsát és fügét kért, amit el is hoztak neki.  Ritát 1628-ban avatta boldoggá VIII. Orbán pápa, hiszen nevéhez nemcsak számtalan csodatévő legenda fűződik, de a történetmesélés szerint Krisztus töviskoszorújának megfelelő helyen, a homlokán kolostori éveiben stigmát viselt (1442-től haláláig). A kanonizációja 1900-ban történt meg, ez pedig XIII. Leó pápa nevéhez fűződik.

Szent Rita ünnepét minden évben május 22-én tartják, Umbria tartományban rendkívül népszerű az ő ünnepe. Május 22-e előtt már 15 csütörtökön át szentelnek a vallásosok egy rövid imát, felkészülve Rita napjára. Cascia városkájába számtalan vallásos lelkületű zarándok érkezik ezen a nyáreleji napon, hogy közösen emlékezzen arra a szentre, akinek nevéhez rengeteg ellentmondásos fogalom kapcsolható – életének fent említett szakaszait elnézve nem meglepő módon. Ilyenek a szeretet és gyűlölet, az élet és halál, a guelfek és ghibellinek, és a női lét minden nehézsége.

Szent Rita ünnepe - körmenet

Szent Rita ünnepe – körmenet

Az ünnepen természetesen a korabeli kosztümös felvonulás elmaradhatatlan, a rózsával a kézben való körmenet pedig szintén szerves része ennek a napnak. A felvonuláshoz természetesen az esti, fáklyás verzió is hozzátartozik, ami varázslatos hangulatot kölcsönöz az ünnepnek.

Szent Rita ünnepe

Szent Rita ünnepe

Szent Rita nevéhez is kapcsolhatunk természetesen egy templomot, azonban ez annyira új, hogy a korábban megemlegetettek sorából teljesen kilóg. Az építkezést 1937-ben kezdték el, s csak 10 évvel később, 1947-ben szentelték fel. Az új épület kívülről egy kicsit túl új, bár hordozza az olasz vallásos stílus minden elemét, valahogy mégis annyira új, hogy a mi szemünk számára teljesen szokatlannak tűnik.

Basilica di Santa Rita

Basilica di Santa Rita

Hát, ennyit mára Szent Ritáról; hamarosan újra jelentkezünk Umbriából!

Basilica di Santa Rita - kupolabelső

Basilica di Santa Rita – kupolabelső