Toscana

Matera

Uffizi

Le Alpi

Napoli

Pasta italiana

Venezia

Roma

Kapisztrán János – a nándorfehérvári diadal hőse

Azt tudta-e a kedves olvasó, hogy Kapisztrán János itáliai teológus nélkül talán nem is lett volna akkora győzelem a nándorfehérvári?

Ez az itáliai inkvizítor, Giovanni da Capestrano, aki élete utolsó évében lelkesen támogatta a magyar sereget a török elleni védekező hadműveletek során, igen mozgalmas életutat mondhat magáénak.

Apja, aki annak idején az Anjou uralkodókkal érkezett Abruzzo tartományba, ahol a székhely, L’Aquila közelében telepedett le, értelemszerűen német származásúnak vallotta magát. Kapisztrán János azonban már Itáliában, a fent említett székhelyhez közel fekvő Capestrano nevű településen látta meg a napvilágot 1386. június 24-én – innen ered neve is.

Capestrano (AQ, Convento di San Giovanni da Capestrano)

Capestrano (AQ, Convento di San Giovanni da Capestrano)

A világinak indult karrierje után nagy fordulatot vett az élete. Eredetileg a perugia-i egyetemen jogi diplomát szerzett, nemsokára bíró lett, hamarosan pedig a nápolyi törvényszék élére is kinevezték. Mivel ilyen szép egzisztenciát teremtett, magánéletét is rendezetté kívánta tenni, el is jegyezte egy nápolyi gróf lányát.

Amikor azonban az itáliai városok egymás közti harcai során Perugia kormányzójaként őt is börtönbe vetették, úgy érezte, hogy sürgős fordulatra van szüksége* – szabadulását követően 1420-ban a ferences rend tagja lett, eljegyzését felbontotta és a legszigorúbb ferences regula** szerint élte életét.

Prédikációival számos európai államba eljutott, köztük a lengyelek, csehek, magyarok körében fordult meg leginkább. Nagyon nagy hévvel végezte a munkáját, utazásai és rendszeres prédikációi mellett (melyek olykor akár három órán át is tartottak, szigorúan latin nyelven) jutott ideje az írásra, melyekből sok emlék szerencsére fenn is maradt – majd’ 20 kötetnyi anyag. Élénk levelezéseket folytatott, melyekből szintén vagy 700 darab gazdagítja a róla szóló gyűjteményt. Lelkes támogatója és gyakorlója volt a XV. századi inkvizíciónak, és számos emléket őriznek csodatévő gyógyításairól – többek között ezeknek köszönhetően avatták szentté a XVII. század végén.

Kapisztrán János San Bernardino-val

Kapisztrán János San Bernardino-val

Élete alkonyán, 1455-ben érkezett Magyarországra, hogy segítségünkre legyen a török hódítás megállításában. 1456-ban Nándorfehérvárnál több tízezer fős, általa toborozott keresztes sereggel támadt az oszmánokra. Sokan nem emlékeznek már történelmi tanulmányaikból arra, hogy a Kapisztrán támadása által keltett meglepetést kihasználva tudott Hunyadi kitörni – így együttes erővel mértek csapást a törökökre. Ki tudja, Kapisztrán János serege nélkül hogyan végződött volna a nándorfehérvári ütközet…

A csata után nem sokkal (1456. október 23-án) – Hunyadi Jánoshoz hasonlóan – a pestis áldozata lett. Újlakon temették el, azonban a későbbi háborús időszakban sírját feldúlták, maradványai eltűntek. Szentté avatása óta ő Magyarország és a tábori lelkészek védőszentje.

*A megtérést jelentő fogságát ő maga beszéli el: ,,Mérlegeltem, milyen magas a torony. Véletlenül volt éjjeli takaróm, s mivel késem nem volt, a fogaimmal hasogattam szalagokra. E szalagokból, bár hozzáadtam doktori jelvényemet is, annyi hiányzott a földig, amekkora a régi Szent István-szobor… Kezdtem leszállni ezen a szalagkötélen, de doktori jelvényem elszakadt, és én a földre estem, miközben a lábamon lévő bilincsekkel nagy zajt csaptam, és mivel a lábam is eltört, meg sem mozdulhattam. Észrevettek, elfogtak, s ugyanannak a toronynak a fenekére vittek, ahol lábszáram közepéig ért a víz. Derekamnál fogva lánccal a falhoz kötöttek, úgyhogy mindig lábon kellett állnom. Napi élelmem egy kis darab kenyérből és egy pohár vízből állt. Ilyen állapotban a harmadik nap éjjelén a természet nem tudott több ellenállást kifejteni. Elaludtam, és álmomban nagy zajt hallottam, amely felébresztett. Láttam a nap egy sugarát, amely a torony egész belsejét megvilágosította. Felemeltem a fejemet, hogy Istennek hálát adjak, s akkor magam fölött láttam egy ferences testvért, akinek a lábai át voltak fúrva. Amikor felemeltem a karomat, hogy megragadjam, hirtelen eltűnt. Mikor lehajtottam a fejemet, kopasznak találtam, miként most is látod. Akkor rájöttem, hogy az eltűnt testvér nem volt más, mint a mi atyánk, Szent Ferenc. Megértettem Isten akaratát, hogy hagyjam el a világot, és Neki szolgáljak.” (Forrás: katolikus.hu)

**A ferences-rendi szerzetesek szegénységi, szüzességi és engedelmességi fogadalmat tesznek. Mivel kolduló rendről van szó, az egyes szerzetesek nem tartoznak egyetlen rendházhoz, leginkább vándorszerzetesként élik az életüket, és vándorlásaik közben prédikálnak. A ferences rendi szerzetesek is több ágra szakadtak ekkorra már, hiszen a rend alapítása óta kb. 200 év telt el. Kapisztrán János az obszervánsok táborát erősítette, sőt a szigorú regula újraélesztésében és a szabályok kidolgozásában is részt vett.