Toscana

Matera

Uffizi

Le Alpi

Napoli

Pasta italiana

Venezia

Roma

Kis esti nyelvtan – perché, poiché, purché

Nyelvtani kalandozásaink során elérkeztünk egy olyan csoporthoz, mely határozó- ill. kötőszavakat egyszerre érdemes áttekinteni.

Ehhez igazodva ma végiggörgetjük a címben látható három határozószót, amelyek azért is lehetnek trükkösek és kicsit megtévesztőek számunkra, mert írásmódjuk igen hasonló.

Forrás: occca.it

PERCHÉ

Kezdjük a perché-vel, hiszen a nyelvtanulási folyamat elején ezt használjuk leggyakrabban – jelentése kérdőszóként a „miért?„, határozó- és kötőszóként pedig a „mert„, „azért, mert„, „mivel/mivelhogy” értelemben határozható meg.

  1. Kérdőszóként és a kérdésre adott válaszban is ugyanúgy használjuk, nézzük az első példákat erre:

Perché vai giá via? – Perché mi annoio.

Miért mész el?  – Mert unatkozom.

Perché vai a Roma? – Perché voglio visitare il Colosseo.

Miért mész Rómába?  – Mert meg akarom nézni a Colosseum-ot.

Perché dobbiamo prendere il treno?  – Perché l’auto é dal meccanico.

Miért kell vonattal mennünk?  – Mert az autó a szerelőnél van.

Figyeljünk arra, hogy ilyenkor határozószóként csak a direkt kérdésre adott válasz esetén állhat a mondat elején!

  1. Kötőszóként akkor használjuk, amikor két tagmondatú mondatban okot határozunk meg:

Mangia perché ha fame. – Eszik, mert/mivel éhes.

Ha fatto la spesa perché non avevano piú cibo. – Bevásárolt, mert már nem volt otthon ennivalójuk.

Maria é stanca perché ha lavorato molto.  – Maria fáradt, mert sokat dolgozott.

Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy sosem emelhetjük ki a mondat elejére ilyen esetekben a perché-t.

Magyarban mondhatjuk, hogy „Mivel éhes vagyok, eszek.” De az olasz nyelvben a „Perché ho fame, mangio.” teljesen helytelen és hibás! Tehát fokozottan ügyeljünk a szórendre, mert nagy jelentősége van!

  1. Határozószóként még az „azért, hogy„, „annak érdekében, hogy” értelemben is állhat. Ehhez pedig az alábbi példát kínáljuk:

Vi correggo perché non facciate piú gli stessi errori. – Kijavítalak titeket, azért hogy többé ne kövessétek el ugyanazt a hibát.

Forrás: sinonimi-contrari.it

POICHÉ

A poiché kifejezés elég hivatalos, így – bár a perché tökéletes szinonímája – leginkább az írott nyelvben találkozunk vele, szóban ritkábban fordul elő. Jelentése inkább tendál a „mivelhogy” felé, ám szórendileg másként viselkedik, mint a perché.

A „mivel éhes vagyok, eszek” mondatra azt mondtuk, perché-vel kezdeni helytelen és hibás. Ám láss csodát, ha a perché helyett a „mivel, mivelhogy” értelemben a poiché-t használjuk a mondatunk elején, máris kifogástalan a nyelvtanunk:

Poiché ho fame, mangio.  – Mivel éhes vagyok, eszek.

Poiché non avevano piú cibo, hanno fatto la spesa.  – Mivel nem volt már ennivalójuk, elmentek bevásárolni.

Poiché nessuno mi ascolta, non diró piú niente. – Tekintve, hogy senki nem figyel rám, nem mondok már semmit.

A poiché-t azonban nem csak a perché helyett használják az írott nyelvben, csereszabatos a következő határozószavakkal is:

siccome (mivel), dato che (mivelhogy), visto che (figyelembe véve, hogy), dal momento che (tekintve, hogy).

Dato che ho fame, mangio.  – Mivel éhes vagyok, eszek.

Dal momento che piove, prenderò l’ombrello.  – Tekintve, hogy / mivelhogy esik, viszek esernyőt.

Ez nem bonyolult, ugye?

Forrás: dizionario-online.it

PURCHÉ

Ennek a határozószónak a jelentése kicsit jobban eltér a másik kettőtől. Inkább használjuk az „addig, amíg„, a „csak akkor, ha„, „amennyiben” értelemben. Nézzünk néhány példát – ahol azt is látni fogjuk, hogy a purché esetében nincs szórendi megkötés – ám figyeljünk nagyon, mert congiuntivo-t kíván (ez a már sokat emlegetett kötőmód)!

Puoi restare, purché tu faccia silenzio. – Maradhatsz, addig amíg csendben leszel.

Purché mi chiedano scusa, posso perdonarli. – Csak ha bocsánatot kérnek, akkor tudok megbocsátani nekik.

Ti do un po’ di soldi, purché tu ne faccia buon uso. – Adok neked egy kis pénzt, amennyiben okosan használod fel.

Andró al ristorante purché non venga anche Mario. – Elmegyek az étterembe, amennyiben Mario nem jön.

Mangieró la torta purché sia fatta in casa. – Megeszem a sütit, amennyiben házi készítésű.

Búcsúzóul nyelvtanulóinknak ismét a learnamo videóját ajánljunk, amelyet mai cikkünk megírásához mi magunk is segítségül hívtunk, az easitalian.com vonatkozó cikke mellett.

Reméljük, hogy ismét meg tudtunk valamit világítani a néha bonyolultnak tűnő olasz szóhasználatot illetően. Jövő héten folytatjuk.