Toscana

Matera

Uffizi

Le Alpi

Napoli

Pasta italiana

Venezia

Roma

Friuli-Venezia-Giulia

 

 

 

Terület:                                  7 845 km2

Lakosság száma:              1 235 727 (2011.)

Népsűrűség:                       157,52 fő/km2

Megyék:                                Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

Székhely:                              Trieste

 

Földrajz

Friuli-Venezia Giulia Észak-Olaszország Ausztriával és Szlovéniával határos régiója.

Területének kb. 20%-át alkotják síkságok, és kb. 40-40%-ban hegység és dombság tarkítja.

A tengerparti részen karsztjellegű a vidék, sok (és nagy) barlanggal, valamint földalatti folyók is érdekessé teszik földrajzi szempontból az Adria ezen partvidékét.

Klímája javarész szubmediterrán, de itt van Olaszország legszárazabb tengerpartja, és bizonyos helyeken a hegyek határozzák meg a hőmérséklet alakulását.

Friuli-Venezia Giulia már a középkorban Észak-Olaszország egyik jelentős részének számított, végleges határai a II. világháború után alakultak ki, amikor a párizsi békeszerződés aláírása után területén létrejött Trieszt szabad városa némi autonómiával, melyet két nagyobb zónára osztottak. Ezek közül 1954-ben nagyobb része visszakerült olasz fennhatóság alá, egy kisebb területe pedig az akkor Jugoszlávia része lett. Trieszt egyébként egy igen nagy jelentőségű város volt, a 19. században az Osztrák-Magyar Monarchia legfontosabb kikötője volt és nemzetközi szintű presztízse sem volt elhanyagolható.

Trieszt a régió székhelye, azonban az egyik földrajzi és gazdasági szempontból is legközpontibb város Udine, itt él a régió lakosságának közel fele.

friuliveneziagiulia

Gazdaság

Gazdasági szempontból nagyon érdekes a régió, alapvetően nagy különbség volt Trieszt és vonzáskörzete, valamint Friuli (amely a nagyobb megyéket foglalja magába) között, leginkább gazdasági szempontból, ezt erősítette Trieszt kikötői forgalma miatti gazdasági ereje és Friuli mezőgazdaságra meglehetősen alkalmatlan mivolta, mára azonban ezek a különbségek sokat finomodtak. Ezzel magyarázhatóak a demográfiai különbségek is. Friuli területén él a régió közel 70%-a, máshonnan közelítve viszont a régió 1/3-ad része a két nagy városra, Udine-re és Triesztre koncentrálódik.

A második világháború után – mivel Trieszt volt abban az időszakban az olasz nacionalizmus egyik jelképe – nagy kivándorlás indult meg főként Nyugat-Európa, de a tengerentúl irányába is, azonban a gazdasági konszolidációnak köszönhetően ez a tendencia a ’70-es években megfordulni látszott.  A ’80-as évektől a születések száma csökkenni kezdett, azonban a bevándorlás, ami tovább folytatódott, ezt részben kiküszöbölte. Mára azonban már így is negatív az előjel, ráadásul a lakosság kb. 6%-a nem olasz származású.

A régióhoz számos természetvédelmi terület tartozik, nagy nemzeti parkok itt nincsenek, ám apró, védett terület még a tengeri szakaszon is fellelhető.

Mezőgazdasága meglehetősen kevéssé fejlett, köszönhetően a nem megfelelő talajnak, de a kukorica, cukorrépa termesztését meg kell említenünk, valamint a szarvasmarha tenyésztését is, azonban ez max. a régión belüli piacokra elég.

A dombvidékeken azonban szőlőültetvényekre bukkanhatunk, ahonnan kiváló minőségű borok és grappa kerül ki.

Iparát tekintve a tengerparton a nehézipar (fémfeldolgozás, hajózás) van jelen, azonban a régió minden részére jellemző a kis, akár családi méretű vállalkozások megléte, mely sokszor a kézművesség egy-egy területére koncentrál (legyen szó akár textiliparról, akár bútorkészítésről).

Nyelvjárások

Nyelvi szempontból találhatjuk azonban itt a leginkább érdekes keverékeket, hiszen két idegen országgal is határos a régió, így az itt beszélt nyelvekre és dialektusokra nem csak az olasz egyes formái, de idegen nyelvek is hatottak.

Ennek megfelelően – amellett, hogy nyilván az olasz a hivatalos nyelv – az emberek egy csoportja beszéli a

  • friuli nyelvjárást, amely rendkívül közel áll a rétoromán nyelvhez. Olyan tömegek használják (százezrek), hogy törvényileg közvetítő nyelvként is elfogadták. (szinte minden komolyabb nyelvjárás és használat törvényi védelem alá esik a régióban)
  • A szlovén nyelvet szintén sokan használják, annak is egyébként egy kissé archaizáló verzióját.
  • A német nyelv kapcsán csak annyit említenék, hogy csak Olaszországban, annak is ezen a területén beszélik sokan a nyelv karintiai és tiroli variánsát is (abba már nyilván ne menjünk bele, hogy a német nyelvnek saját országában hányféle dialektusa ismert).
  • Abba, hogy az olasz nyelvnek milyen sokféle, szinte nagyobb városonként változó variánsait beszélik, bele sem merek kezdeni; ez akár egy későbbi, nagyobb lélegzetű írást, vagy fejezetet is megérdemel.

Ezekből a sajátosságokból kifolyólag gyakran előfordul, hogy a tartományban élők között két- vagy háromnyelvű lakosokat találunk, sőt az osztrák határ felé eső szakaszon nem ritka, aki négy nyelven is meg tudja értetni magát.

Linkek, felhasznált források:

http://it.wikipedia.org/wiki/Friuli-Venezia_Giulia

Régió

A régió hivatalos oldala értelemszerűen kihagyhatatlan és megkerülhetetlen:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/

Gazdasági info

Ha mindenképpen ebben a tartományban szeretnél hivatásszerűen/cégszerűen tevékenykedni, az alábbi, gyakran frissülő honlap milliónyi segítséget nyújthat. Pályázatokról, régiós bontásban:

http://www.concorsi.it/regione/friuli%20venezia%20giulia

Érdemes még forgatni a Gazzetta Ufficiali Concorsi oldalait is!

Hírek – helyi vegyes

A lokális események követésére egyik legalkalmasabb módszer az alábbi oldalt átlapozni, ahol politikai, gazdasági, utazási, kulturális és sporthíreket is találhatunk:

http://www.gemonahomepage.it/

Környezet

A természet és az ember békés egymás mellett élését egy szervezet is a zászlajára tűzte, itt lehet velük ismerkedni:

http://www.legambiente.fvg.it/pagine/1/chi_dove.php

További infok a természet szépségeiről a régióban:

http://www.trovanatura.it/regioni-italia/friuli_venezia_giulia.html

Turizmus, utazás

http://www.turismofvg.it/

http://www.regioni-italiane.com/friuli.htm

http://www.carnia.it/it/

http://hvg.hu/gasztronomia/20110513_gasztroturista_friuli_venezia_giulia

http://www.neveitalia.it/friuliveneziagiulia/